Pulse Mühendislik


Proses Güvenliği Nedir ?
Proses Güvenliği yönetiminin temel amacı çalışanlara ve diğer insanlara zarar verebilecek tehlikelerin önlenmesidir. Başarılı bir proses güvenliği yönetimi sadece insanlara ve çevreye verilecek zararları minimize etmekle kalmaz, aynı zamanda yıkıcı ekonomik kayıpları da önler. Proses dalgalanmaları ve duruşları azaltarak daha yüksek kaliteye katkı sağlar. Yüksek basınç ve vakum tüm üretim prosesleri için ortak bir parametredir. Eğer ekipmanlardaki basınç müsaade edilen değerlerin üstüne çıkar veya altına düşerse tesislerde istenmeyen hasarlar oluşur. Bu yüzden güvenilir ve hızlı tepkili basınç tahliye sistemleri tesislerin korunması için hayati önem taşımaktadır.

Proses Güvenliği Nedir ?

Proses güvenliği, iyi tasarım ilkeleri, mühendislik ve işletme uygulamaları uygulayarak, tehlikeli maddelerin kullanım süreçleri ve proses bütünlüğünü yönetmek için disiplinli bir çerçevedir. Tehlikeli maddeler veya enerji salma potansiyeline sahip olan olayların, önlenmesi ve kontrolü ile ilgilenir. Bu tür olaylar toksik etkilere, yangına veya patlamaya neden olabilir ve bunun sonucu olarak ciddi yaralanmalara, maddi hasarlara, üretim kaybına ve çevresel etkilere neden olabilir.

Proses Güvenliği'nin Kökeni Nedir ?
Proses Güvenliği 19. yüzyılın başlarında karabarut işlerinde Brandywine Nehri kıyılarında E. I. DuPont'da doğdu. DuPont, küçük bir olayın bile önemli miktarda hasar ve can kaybına sebep olabileceğini kabul ederek, işlerin spesifik emniyet koşulları altında yapılmasını ve işletilmesini emretmiştir. Proses güvenliği kimya mühendisliğinde her zaman önemli bir hususa sahip olmuştur ve Amerikan Kimya Mühendisleri Enstitüsü (AIChE), kimya mühendisliği uygulamalarının bu kritik yönüne resmi olarak odaklanmış ve yıllar içinde daha da geliştirmiştir. İlk girişimler arasında 1967'de, 1950'lerin başlarından beri devam eden 'Amonyak ve İlgili Bitkilerde Güvenlik' konulu yıllık sempozyumdan önce 'Hasar Önleme Sempozyumu' yer almaya başladı. Bu faaliyetler, 1979'da AIChE'nin Güvenlik ve Sağlık Bölümü'nün kurulmasına öncülük etti ve bölüm bu mevcut programlama faaliyetlerinin sorumluluğunu üstlendi. Hindistan'daki Bhopal trajedisinden sonra, AIChE, 1985 yılında proses güvenliği uzmanlığını paylaşmak ve geliştirmek için bir endüstri paktı olarak Kimyasal Proses Güvenliği Merkezi'ni (CCPS) kurdu.

Bhopal'dan Sonra Proses Güvenliği Nasıl Devam Etti ?
Hindistan'daki Bhopal trajedisinden sonra, AIChE, 1985 yılında proses güvenliği uzmanlığını paylaşmak ve geliştirmek için bir endüstri paktı olarak Kimyasal Proses Güvenliği Merkezi'ni (CCPS) kurdu. İlk CCPS faaliyetlerinden biri, üniversitelerin kimya mühendisliği müfredatında proses güvenliğinin öğretilmesini arttırmak için, Güvenlik ve Kimya Mühendisliği Eğitimi (SACHE) programının oluşturulmasıydı. CCPS, proses güvenliği hakkında 80'den fazla kitap yayınladı. Proses güvenliği kurumsal bir öneme kavuşmuştur; proses güvenliği uzmanlığı kimyasal ve petrol mühendisleri ve operatörlerinin genel beceri grubuna kadar uzanmıştır ve proses güvenliği için birçok endüstri genelinde yönerge geliştirilmiştir. Bunlar büyük oranda CCPS çabalarıyla gerçekleşmiştir.